House of Thunder

Miami, Florida
Address: 
351 NE 79th St Miami, FL 33138